Bayan Eskort Bodrum

En Sevgilinin (s.a.v) doğduğu ay: Rebiülevvel « Doğunun Nabzı Haber Portalı

9 Aralık 2022 - 06:38

En Sevgilinin (s.a.v) doğduğu ay: Rebiülevvel

En Sevgilinin (s.a.v) doğduğu ay: Rebiülevvel
Son Güncelleme :

27 Eylül 2022 - 21:16

Hicri ayların üçüncüsü olan Rebiülevvel ayı bugün, 27 Eylül 2022’de başladı. Peki nedir Rebiülevvel? Rebiülevvel ayında hangi önemli hadiseler meydana geldi? Tüm detaylarıyla bu haberde…

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Sevgililer sevgilisi  Hz. Peygamber (s.a.v),  Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlit geleneği oluşturmuştur.

Rebiülevvel ayı, Hz. Peygamber’in doğumu başta olmak üzere birçok hadiseyi içinde barındırır.

İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.


Rebiülevvel ayı nedir?

Rebiülevvel, Hicrî yılın üçüncü ayıdır. Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel adı verilir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen Rebi, Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.


Rebiülevvel ayının önemi

Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem, 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir.

12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır.

Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.

Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin Müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.

Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Rebiülevel ayına özel bir ibadet yoktur. Ancak Hz. Peygamber’‘in (s.a.v) bu ayda doğduğunu ve yine bu ayda vefat ettiğini düşünerek, Rebiülevvel ayını bol salavat getirerek geçirebiliriz.