HEPATİT B’DEN KORUNMA « Doğunun Nabzı Haber Portalı

2 Ekim 2022 - 07:12

HEPATİT B’DEN KORUNMA

HEPATİT B’DEN KORUNMA
Son Güncelleme :

31 Ekim 2020 - 9:19

Korunmada Hepatit B virüsünün bulaş riskinde evrensel tedbirlerin mutlaka uygulanması gereken materyaller şunlardır: Kan, serum, plazma, kanla bulaşan herhangi vücut sıvısı, semen, vaginal sekresyonlar, beyin-omurilik sıvısı, plevral-peritoneal-perikardiyal-sinovial sıvılar, amniyon sıvısı. Bu materyallere temas etme bakımından en yüksek risk gurubu sağlık çalışanlarına aittir. Doktorlar, hemşireler, ebeler ve özellikle sağlık merkezlerinin temizlik işçileri konuyu çok önemsemelidirler. Sağlık çalışanları aşılı da olsalar diğer hepatitlerin ve HIV bulaşının önlenmesi için evrensel tedbirlere uymaları gerekir. Bunun yanında berber-kuaförler de –özellikle bölgemizde- bu ürünlere temas riski taşır. Berberlerin kullandığı kesici aletlerin mümkün olduğunca tek kullanımlık olması tercih edilmelidir. Kişiler hepatit B taşıyıcısı veya hastası ise berberlerini veya diğer meslek guruplarından özellikle doktor ve hemşirelerini konu hakkında bilgilendirmeli ve önlem alınmasına yardımcı olmalıdırlar. Kanla bulaşmadıkça dışkı, tükürük, burun sekresyonları, balgam, ter, göz yaşı, idrar ve kusmuk ile bulaşma çok çok nadir veya yoktur.

             

 

 

Sağlık çalışanlarının Hepatit B’den korunması için yapılması gerekenler:

1.Tüm sağlık çalışanları aşılanmalıdır. Bunun için tıp, eczacılık, diş hekimliği fakültelerine, hemşirelik ve diğer sağlık personeli okullarına girişte öğrencilere aşı uygulanmalıdır.

2.Kişisel korunma donanımı (maske, eldiven, gözlük vb.) sağlanmalı ve kullanılmalıdır.

3.Cihaz ve aletler güvenilir olmalı, gerekli tek kullanımlık malzeme temin edilmelidir.

4.Atıkların uygun kaplarda ve koşullarda uzaklaştırılması kontrol altına alınmalıdır.

5. Hastalıktan korunma hakkında bilgi düzeyini artırmaya yönelik hizmet‐içi eğitim programlarının sürekliliği sağlanmalıdır.

6.Materyallerle bulaşma olasılığı olan durumlarda mutlaka eldiven, maske, kep veya önlükle örtünülmelidir.

7.Her farklı hastayla temas edildiğinde eldiven değiştirilmelidir. Eldivenden çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.

8.Kazara cilt, söz konusu materyalle kirlendiğinde bol sabunlu suyla yıkanmalıdır.

9.Hastada kullanılan iğneler tekrar kapatılmamalı, iğneler bükülmemeli, çıkarılmamalıdır. İğnesiyle beraber enjektörler delinemeyen özel çöp kutularına atılmalıdır.

10.Tek kullanımlık materyaller kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.

11.Tekrar kullanılabilen materyaller eğer deri veya mukoza bütünlüğünü bozarak kullanılıyorsa mutlaka sterilize edilmelidir.

12.Deri yüzeyinde kullanılan fakat deriden girmeyen cihazların deterjan ile yıkanması yeterli olur.

 

HBsAg pozitif bir hastanın kan veya diğer vücut sıvılarıyla iğne batması, mukoz membranlara (göz, ağız) sıçrama veya sağlam olmayan deriye bulaşma yoluyla temas eden sağlık personelinin anti-HBs veya anti-HBc antikoru negatif ise, ilk 24-72 saat içinde 0.06 mL/kg hepatit B immünglobulin, eş zamanlı olarak diğer koldan da hepatit B aşısı yapılmalıdır.

 

Hepatit taşıyıcısı veya hastası olan anneler doğan bebeklerini mutlaka emzirmelidirler. Hastalık, bebeği emzirmeye engel oluşturmaz.