Konu üzerine yazıma ilk olarak başlıkta belirttiğim çocukluk döneminin literatürdeki tanımıyla başlamak istiyorum. Bedensel ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem çocukluk dönemi olarak tanımlanır. İlk olarak ve yazımızda da üzerine en çok değineceğim istismarı ele alırsak,  çocuğun bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel duygusal zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına “çocuk istismarı” denmektedir. Bir diğer kavram olan ihmal ise çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise “çocuk ihmali” olarak tanımlanır. Tanımlarla ilgili istatistiklere baktığımızda ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her dört yetişkinden biri çocukluğunda fiziksel istismara uğradığını belirtmektedir. Ayrıca, her beş kadından 1’i ve her 13 erkekten 1’i çocukluğunda cinsel istismara uğramaktadır. Her yıl 15 yaş altı yaklaşık 41.000 çocuk istismar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İstismar Çeşitleri Fiziksel İstismar Duygusal İstismar Ekonomik İstismar Cinsel İstismar   Peki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Kim?
  1. Çocuğu cinsel olarak çekici bulan ve çocukla cinsel ilişkiyi erişkine tercih eden kişiler (pedofili).
  2. Aslında erişkinleri tercih eder, ancak onlarla ilişki kuramadığı için çocukları kullananlar.
  3. Psikiyatrik sorunlu kişiler
  4. Sanılanın aksine, serseri görünümlü değildirler.
  5. Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır.
İstatistiklere Bakıldığında; Aile %77 Diğer aile üyeleri %11 Bakım veren %2 Yabancı %5   Ebeveyn ya da Bakım Veren Olarak Yapmamız Gerekenler Neler? Hayır demeyi öğretin. Çocuklara herhangi biri tarafından incitildiklerinde hayır demeyi öğretmek. Yardım istemeyi öğretin. Yardım isteyecekleri zaman onlara kızmayacağınızı ifade edip yardım istemenin bir zayıflık olmadığını anlatın. Onlara inandığınızı öğretin. Sır saklamamasını öğretin. Bazı sırların hiçbir zaman saklanmamasını gerektiği noktasında çocuğu bilgilendirin. Dokunulmayı reddetmeyi öğretin.3-6 yaş diliminde çocuğun gelişimiyle paralel bir şekilde çocuğunuza mahremiyet ve cinsel eğitimini muhakkak ebeveyn ya da  bakım veren olarak verin.   Psikolog Fatma Deniz AYAN  


Fatma Deniz AYAN

Çocuk İhmali ve İstismarı

Çocuk İhmali ve İstismarı

Tarih: 20.12.2023 12:20