Doğunun Nabzı Haber Portalı

Prof.Dr.Şerif YILMAZ - AİT TÜM YAZILAR
KARACİĞER NAKLİ

KARACİĞER NAKLİ

Karaciğer nakli son dönem karaciğer hastalığının tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. İlk karaciğer nakline 1960’lı yıllarda başlanmış olmakla birlikte 1970 ve 1980’li yıllara kadar az sayıda yapılmış ve sağkalım oranları başlangıçta %30-45’ler düzeyinde iken dah...

KARACİĞER SİROZU

KARACİĞER SİROZU

Karaciğer, vücudumuzun en büyük organı ve bedende işleyen çoğu biyokimyasal olayın (400’den fazla görevi) merkezi olarak iş gören hayati bir unsurdur. Tarih boyunca karaciğer filozoflar, şairler, bilim adamları, din adamları, yazarlar ve hekimler tarafından diğer organlara üstün ...

HEPATİT C

HEPATİT C

Hepatit C virüsü karaciğerde önemli bozukluklar yapan ve karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserine neden olabilen önemli bir patolojik ajandır. Şiddeti birkaç hafta süren akut dönem ile yaşam boyu süren ciddi karaciğer enfeksiyonu arasında değişen bulaşıcı bir hastalık e...

HEPATİT B’DE AŞILAMA

HEPATİT B’DE AŞILAMA

Hastalıklarda tedavi aşaması ‘bir’ başarıdır ancak o hastalıktan korunmak ‘iki’ başarı sayılmalıdır. Korunma felsefesinin farkındalığı ile toplum sağlığı ve ülke ekonomisi önemli faydalar görecektir. Aşı, hepatit B’den korunmada çok önemli bir yöntemdir. İlk aşı lisansı 1982 yılı...

HEPATİT B’DEN KORUNMA

HEPATİT B’DEN KORUNMA

Korunmada Hepatit B virüsünün bulaş riskinde evrensel tedbirlerin mutlaka uygulanması gereken materyaller şunlardır: Kan, serum, plazma, kanla bulaşan herhangi vücut sıvısı, semen, vaginal sekresyonlar, beyin-omurilik sıvısı, plevral-peritoneal-perikardiyal-sinovial sıvılar, amni...

HEPATİT B’DE RİSK GRUPLARINI TANIMLAMA

HEPATİT B’DE RİSK GRUPLARINI TANIMLAMA

Kronik Hepatit B enfeksiyonunun dünyada yaygın bir problem olması, beraberinde bu hastalığın tedavisine ayrılan bütçenin oldukça büyük olmasını getirmiştir. Tedavi giderlerinin ülke ekonomilerine çok büyük yükler getirdiği açıktır. Bu anlamda hastalığın yaygınlığının azaltılması ...

KRONİK HEPATİT B’DE TEDAVİ

KRONİK HEPATİT B’DE TEDAVİ

Kronik hepatit B, sanılanın aksine ‘tedavi edilebilir’ bir hastalıktır. Halk arasındaki ‘zaten tedavisi yok’ anlayışının yanlış olduğunu vurgulamak çok önemli bir basamaktır. Hastalar bu genel kanaatin atmosferinde umutsuz tavırlar sergileyebilmekte, geçen zaman içinde tedavi şan...

HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA DOĞAL SEYİR

HEPATİT B ENFEKSİYONUNDA DOĞAL SEYİR

Hepatit B enfeksiyonunun doğal seyri karmaşıktır. Akut bir hastalık olarak başlayıp zamanla kronik bir duruma dönüşebilmektedir. Akut enfeksiyon sonrası altı aydan uzun süreli hepatit B (HbsAg) pozitifliği kronik hepatit B’nin göstergesidir. Hastaya ve virüse ait faktörler yanınd...

HEPATİT B

HEPATİT B

Hepatit B virüsü (HBV) akut hepatitten (karaciğer iltihabı), kronik hepatit, siroz ve karaciğer kanserine kadar bir dizi karaciğer hastalığına neden olan önemli bir enfeksiyon etkenidir. Blumberg ve arkadaşları tarafından ilk defa 1965 yılında “Avusturalya Antijeni” olarak tanıml...

Copyright © 2014-2022 - Tüm hakları saklıdır. Seyhanlar Ajans - www.seyhanlarajans.com.tr